projekt ,,na odległość”

Wykonujemy projekty wnętrz zlokalizowanych w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą.

Projekt składa się z elementów wchodzących w skład projektu funkcjonalnego lub koncepcyjnego (bez inwentaryzacji).

Cały proces odbywa się drogą e-mailową, telefoniczną lub przy zastosowaniu komunikatorów elektronicznych.