usługa home staging

Usługa ta polega na przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu. Celem takiego przygotowania jest zainteresowanie jak największej liczby oglądających nieruchomość, a przez to przyspieszenie sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższą cenę.

Ich zastosowanie zmienia charakter nieruchomości z „do mieszkania” na „do sprzedania”. Nieruchomość przygotowana do sprzedaży/wynajmu staje się produktem atrakcyjnym dla nabywców. Badania wskazują skuteczność w skróceniu czasu sprzedaży (przeciętnie o 40%), a także w zwiększeniu realnej wartości nieruchomości.